Wanneer er te lang gewacht is met het plegen van onderhoud of er zit een bouwkundige fout kan er houtrot ontstaan. Wanneer wij houtrot constateren gaan wij op zoek naar de oorzaak en een oplossing. In veel gevallen kunnen wij het hout zelf renoveren. We frezen het houtrot eruit tot aan het gezonde hout en we vullen dit op met een twee componenten reparatiemiddel. Wanneer er een groot stuk hout vervangen moet worden omdat het niet meer te repareren valt werken we samen met een timmerman.

Vraag direct uw offerte aan


    [honeypot honeypot-4]

    Other sources for research papers affordable and fast coupon incorporate other students who are advertising them.